Сүлжээ: Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг дэмжлэг үзүүлж "Хүчирхийлэлд өртөгсдийн хямралын сан"-г байгуулж, жендерт суурилсан хүчирхийлэл, хүний наймаанд өртөгч хүмүүсийн аюулгүй байдлын сүлжээн дэх чухал цоорхойг арилгана.
Хүлээн авах боломж:
Та гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэл, даган мөшгөх болон/эсвэл хүний наймааны хохирогч/өртөгч бол санхүүжилт хүлээн авах үндсэн боломжтой. Үүнээс гадна бид манай санхүүжилтийн эх үүсвэрээс тогтоосон янз бүрийн удирдамжтай. Санхүүжилтийн боломжит бүх эх үүсвэрт хамрагдах боломжийг тодорхойлохын тулд энэ өргөдөл дээр танаас асуулт асуух болно. Хэрэв та одоогийн санхүүжилтийг авах боломжгүй, эсвэл бидний санхүүжилт дуусвал, та дараагийн санхүүжилтийг авахаар болбол бид тантай холбогдох болно.
Нэг удаагийн санхүүжилт:
Энэхүү санхүүгийн тусламж нь манай боломжит санхүүжилтийн эх үүсвэрээс нэг удаагийн төлбөр олгох зорилготой юм. Өргөдөл гаргах үед таны авах боломжтой хамгийн их санхүүжилтийн боломжит хувилбарыг олгохын тулд бид бүхий л хүчин чармайлтаа гаргах болно
Өмгөөлөгчийн тусламж:
Өмгөөлөгч нь тухайн хүчирхийлэлд өртөгчийн нэрийн өмнөөс өргөдлийг бөглөж болох бөгөөд өртөгч нь хүн бүрийн холбоо барих мэдээллийг өгснөөр Сүлжээнд түүнтэй, түүний өмгөөлөгч/Гуравдагч этгээдтэй эсвэл хоёулантай нь харилцахыг зөвшөөрч болно. Өргөдөл гаргасны дараа бид ямар нэгэн тодруулга авах эсвэл баримт бичиг дутуу бол холбогдох болно. Анхдагч байдлаар бид энэ бүртгэлд нэвтэрсэн хүнтэй холбогдож маягтыг бөглөх болно.
Нууцлал
Бид таны хувийн мэдээлэл болон нууцлалыг хадгална. Таны хариултыг зөвхөн Сүлжээний баг харах болно. Бид таны хувийн мэдээллийг хэзээ ч хуваалцахгүй.
Таны аюулгүй байдал:
Мөн бид таны аюулгүй байдлыг хадгална. Хэрэв, ямар ч үед бид тантай олон удаа холбогдсон бөгөөд хоёр долоо хоногийн дотор ямар нэгэн хариулт аваагүй бол таны өргөдөл идэвхгүй болж, тантай дахин холбогдохгүй. Та SurvivorFund@the-network.org хаягаар бидэнтэй үргэлж холбогдож болно.
Санхүүжилтийн төлбөр:
Хэрэв бид таныг боломжит санхүүжилт авах эрхтэй гэж тодорхойлсон бол бид танд төлбөрийн нэмэлт маягтыг бөглүүлэхээр илгээж болно. Санхүүжилт бэлэн байгаа тохиолдолд зохих шаардлагыг баталгаажуулж, зөвшөөрөгдсөн баримт бичгийг хүлээн авсны дараа төлбөрийг аль болох хурдан илгээнэ.
Бид санхүүжилтэд баталгаа өгөх боломжгүй:
Манай санхүүжилт хязгаарлагдмал тул санхүүжилт нь баталгаагүй. Тодорхой тооны өргөдөл хүлээн авсны дараа бид өргөдлийн порталыг хааж болно. Шинэ санхүүжилт бий болсны дараа бид үүнийг дахин нээх болно.
Үл ялгаварлан гадуурхах:
Бид цагаачлалын байдал, арьс, өнгө, үндэсний гарал үүсэл, шашин шүтлэг, хөгжлийн бэрхшээл, нас, бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа, хүйсээр ялгаварлан гадуурхдаггүй. Өргөдлийн маягтын төгсгөлд бид хүн ам зүйн нэмэлт мэдээллийг асуух болно. Өргөдлийг шүүн шалгагч энэ мэдээллийг харахгүй.
Өргөдлийг бөглөхөд өгөх асуултууд болон тусламж:
Хэрэв танд асуулт байвал эсвэл энэ өргөдлийг бөглөхөд тусламж хэрэгтэй бол SurvivorFund@the-network.org хаягаар э-мэйл илгээнэ үү. Хэрэв танд гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх агентлагийн үйлчилгээ шаардлагатай бол IL-ийн гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 1-877-863-6338 утсаар холбогдоно уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТУУД болох ЭНДЭЭС үзнэ үү.
Одоогийн санхүүжүүлэгч нартаа баярлалаа:
Чикаго хотын гэр бүл ба тусламж үйлчилгээний хэлтэс, Яаралтай тусламжийн хоол хүнс, хамгаалах байрны үндэсний зөвлөлийн хөтөлбөр (City of Chicago's Department of Family & Support Services Emergency Food and Shelter National Board Program)

We use Submittable to accept and review our submissions.