Fundusz Wsparcia Kryzysowego dla Osób Ocalałych został ustanowiony przez Sieć (The Network): Rzecznictwo Przeciwko Przemocy Domowej, w celu wypełnienia krytycznych luk w sieci asekuracyjnej dla osób ocalałych z przemocy na tle płciowym i handlu ludźmi.
Kryteria kwalifikacji:
Podstawowym kryterium kwalifikacji do otrzymania wsparcia finansowego jest to, że jesteś ofiarą/osobą ocalałą z przemocy domowej, wykorzystywania seksualnego, stalkingu i/lub handlu ludźmi. Poza tym posiadamy różne wytyczne dotyczące kwalifikacji ustalone przez podmioty będące źródłami naszego finansowania. Konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w aplikacji dla ustalenia Twojej kwalifikacji na wsparcie finansowe z wszelkich dostępnych źródeł. Jeżeli nie zakwalifikujesz się na bieżące wsparcie finansowe lub jeżeli skończą nam się fundusze, możemy się skontaktować z Tobą w przyszłości, gdy pojawi się możliwość kwalifikacji na wsparcie.
Jednorazowe wsparcie finansowe:
Niniejsze wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności z jednego z naszych źródeł finansowania. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Ci otrzymać maksymalne dostępne wsparcie finansowe, na które się kwalifikujesz w momencie składania aplikacji.
Pomoc rzecznika:
Rzecznik może wypełnić aplikację w imieniu osoby ocalałej, przy czym osoba ocalała wyraża zgodę na nawiązanie z nią kontaktu przez Sieć (The Network), w celu komunikacji z nią, rzecznikiem/osobą postronną lub obojgiem poprzez podanie danych kontaktowych każdej z osób. Po złożeniu aplikacji, skontaktujemy się w razie potrzeby wyjaśnienia lub uzupełnienia brakującej dokumentacji. Z zasady skontaktujemy się z osobą, która zalogowała się do tego konta, aby wypełnić niniejszy formularz.
Ochrona prywatności:
Troszczymy się o poufność i ochronę Twojej prywatności. Twoje odpowiedzi będą widoczne tylko dla zespołu Sieci (The Network). Nigdy nie przekażemy dalej Twoich danych osobowych.
Twoje bezpieczeństwo:
Troszczymy się także o Twoje bezpieczeństwo. W przypadku, gdy po wielokrotnych próbach kontaktu z naszej strony, nie otrzymamy od Ciebie odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni, Twoja aplikacja stanie się nieaktywna i zaprzestaniemy kontaktu z Tobą. Zawsze możesz skontaktować się z nami na SurvivorFund@the-network.org
Dokonywanie płatności:
Jeżeli ustalimy, że kwalifikujesz się na dostępne wsparcie finansowe, wyślemy do Ciebie dodatkowy formularz danych płatności do wypełnienia. Płatności będą wysyłane możliwie jak najszybciej po potwierdzeniu spełniania wymogów kwalifikacji oraz otrzymaniu akceptowalnej dokumentacji, o ile dostępne będą fundusze.
Nie możemy gwarantować wsparcia finansowego:
Wsparcie finansowe nie jest gwarantowane ze względu na to, że nasze finansowanie jest ograniczone. Możemy zamknąć portal z aplikacjami po otrzymaniu określonej liczby aplikacji. Zostanie znów otwarty, gdy dostępne będą nowe fundusze.
Niedyskryminacja:
Nie dyskryminujemy ze względu na status imigracyjny, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową lub płeć. Pod koniec formularza aplikacji, zadamy opcjonalne pytania dotyczące danych demograficznych. Osoby przeglądające aplikację nie będą miały wglądu do tych informacji.
Pytania i pomoc w wypełnianiu aplikacji:
Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu aplikacji, wyślij wiadomość email do: SurvivorFund@the-network.org. Jeżeli potrzebujesz pomocy ze strony agencji zajmujących się przemocą domową lub napastowaniem seksualnym, zadzwoń pod numer gorącej linii IL Domestic Violence Hotline: 1-877-863-6338.
Dziękujemy naszym obecnym podmiotom finansującym:
Program Krajowej Rady Doraźnej Pomocy Żywnościowej i Noclegowej Wydziału Rodziny i Usług Wsparcia Miasta Chicago (City of Chicago Department of Family & Support Services Emergency Food and Shelter National Board Program)

We use Submittable to accept and review our submissions.